Økologisk mat- hva er reglene

okolandbruk

Hva er økologisk mat?

I økologisk landbruk skal det brukes husdyrgjødsel og kompost istedenfor kunstgjødsel. Det skal istedenfor syntetiske sprøytemidler drives vekselbruk.

Når en matvare er økologisk betyr det at følgende er ivaretatt:

Ulovlig med kunstgjødsel/syntetiske sprøytemidler:

I økologisk landbruk skal det brukes husdyrgjødsel og kompost istedenfor kunstgjødsel. Det skal istedenfor syntetiske sprøytemidler drives vekselbruk. Vekselbruk vil si å dyrke forskjellige vekster på åkeren hvert år. Ugress skal bekjempes med harving, radrensing, sviing med flammeutstyr og ved å sette ut fiender til skadedyrene.

Hva dyreforet ikke er tilsatt:

Dyreforet er ikke tilsatt: syntetiske vekstfremmende midler, antibiotika, syntetiske fargestoffer eller syntetiske apetittstimulerende midler. Dyrene får økologisk grovfor året rundt i form av gress, høy, halm, surfôr eller rotfrukter.

På dyrenes premisser:

I reglene for økologisk landbruk finnes det konkrete krav om at husdyr skal leve i overensstemmelse med deres naturlige atferd og behov. Det betyr at de skal ha plass til å bevege seg og få være ute når sesongen tillater det. Det drives heller ikke press på dyra for å få dem til å vokse fort, melke mer osv.

Ingen genmodifisering:

Økologiske produkter inneholder ingen genmodifiserte organismer.

Godt for miljøet:

Økologisk landbruk er bedre for miljøet. Svakere gjødsling og fravær av kunstgjødsel gir mindre forurensing i jord og vassdrag. Kunstgjødselproduksjon er energikrevende, og medfører store utslipp av klimagasser. Konvensjonelt jordbruk fører lett til utarming av jordsmonnet, dvs. at jorda blir stadig mer næringsfattig.

Skånsom behandling av råvarer:

Det stilles strenge krav til behandling av økologiske råvarer. Ved foredling av økologiske matvarer er man svært restriktiv til bruk av tilsetningsstoffer. Bare 10 % av tillatte E-stoffer i vanlig mat er tillatt på økologiske produkter, ingen av disse er kunstige aroma- eller fargestoffer.

Kontroll med økologisk merking

Begrepet ”økologisk” er rettsbeskyttet. Ingen kan bruke begrepet ”økologisk” uten å være innmeldt i en kontrollordning. I Norge er det Debio som er det kontrollorganet som garanterer for at produktet er økologisk godkjent. Debio utfører kontroll og sertifisering på oppdrag fra Mattilsynet i Norge.

Produkter som bare er merket ”usprøytet”, ”frittgående” eller ”naturlig” er ikke godkjent økologisk. Det må være et godkjent økologisk merke på produktet.

Ulike økologiske merker

Det norske økologiske merket heter Debio. Produkter som har økologiske merker fra EØS området kan selges i Norge uten godkjenning fra Debio. Disse varene er merket med et økologisk merke fra sitt opprinnelsesland og er godkjent der. Prinsippene for reglene i utlandet er som de norske, men på grunn av dyrkingsforholdene er detaljene i reglene noe forskjellig. Det vil si at enkelte sprøytemidler kan være tillatt i utlandet og ikke i Norge. Alle økologiske produsenter må godkjennes av det enkelte lands kontrollorgan eller det internasjonale organet, IOAS; International Organic Accreditation Service, for å kunne selge produktene sine som økologiske.

Økologiske varer fra land utenfor EØS skal kontrolleres av Debio, i henhold til det samme regelverket som norske økologiske produkter.

Det er mange ulike merker. Her finnes de økologiske merkene i Norge.

Økologisk bruk av ord og uttrykk:

I Norge heter det økologisk landbruk. Det er det samme som i utlandet kalles ”organisk” eller ”biologisk”.

Biodynamisk hva betyr det:

Innenfor det økologiske landbruket finnes en driftsform som har sitt utspring fra den antroposofiske bevegelse. Disse driver biologisk-dynamisk. Av Norges ca. 2500 økologiske gårder, er det ca 40 som driver biologisk-dynamisk. Du kan lese mer om biologisk-dynamisk landbruk her.

Vil du være med å dyrke økologisk og eie en andel i et økologisk andelslandbruk?

Det finnes flere økologiske andelslandbruk i Norge. Vi er medlem av Øverland andelslandbruk. Her henter vi økologiske grønnsaker hele sesongen. Hele 80 familier er med. Det er en egen gartner som steller og dyrker jorden. Alle familiene kan bidra med å luke, plukke stein, sette frø og rydde jord. Det er en glede å hente og se hvordan grønnsakene vokser og ekstra morsomt å spise grønnsakene etterpå. Les mer om andelslandbruk.

Kilder: Oikos, fellesorganiasjon for økologiske forbrukere og produsenter.